Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hoe de verschillende autoren daarover oordeelen. Het gaat niet aan hier alle resultaten der klinici mede te deelen, omtrent den rol, die de erfelijke belasting bij de verschillende psychosen speelt; het ontbreekt hier niet aan gegevens.

Koch kon onder 7758 krankzinnigen slechts 35,8 % erfelijke belasting constateeren. Hagen 2) kwam tot nog een lager percentage. Binswanger 3) vindt daarentegen bij zijn zieken 60% erfelijk belasten. Dergelijke getallen komen overeen met hetgeen men voor volkomen gezonde personen heeft gevonden. Verdeelt men de krankzinnigen groepsgewijze, dan varieeren de % voor Melancholie tusschen 31,5 Dejerine4) en SOZiehen 5), voor Manie tusschen 28 en 75 *). We kunnen hier met deze \oorbeelden volstaan; zij zijn meer dan voldoende om hetgeen we beweren, te bewijzen.

Niet anders is 't met de infectie en autointoxicatie gesteld, als oorzaak voor het ontstaan der psychose.

Nemen we hier slechts uit de groote massa de Hebephrenie. Vooi sommigen berust deze op een autointoxicatie van het organisme, anderen meenen hiervoor geen gegevens te hebben, beioepen zich op hun onderzoek en vinden daarbij steeds een zware erfelijke belasting. Ziehen 6) vindt zelfs in 80 % van zijn gevallen erfelijke belasting.

i*r schijnen dus niet weinig redenen voor te bestaan, om langs andere wegen tot eene betere oplossing te komen, en moet misschien aan het, vooral in den laatsten tijd op den voorgrond getreden, streven, om meer als tot nu toe gedaan werd, de symptomatologie ') te bestudeeren, een groote toekomst toegekend worden. Het is opmerkelijk, dat juist de psychiatrie

Koch, Die psychopathischen Minderwerthigkeiten.

-) Hagen, Statistische Untersuchungen über Geisteskranke.

®) Binswanger, Ueber die Beziehung des moralischen Irresein zu der erblichen degenerativen Geistesstörung.

'') Hahnle, Der heutige Stand der Erblichkeitsfrage 1894 Heft 19.

5) Ziehen, Leerboek blz. 354.

6) Ziehen, Leerboek blz. 700.

7) Heilbhonner. Inauguratie, Utrecht.

Sluiten