Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zur Lösung der Reactionscontactes verfliessenden Zeit. Ihnen stehen als psychophysische Bestandteile im engeren Sinne dieses Wortes gegenüber: 1) „die Perception des Eindrucks oder ihr Eintritt in das Blickfeld des Bewusstseins, 2) seine Apperception oder der Eintritt in den inneren Blickpunckt, 3) die Auflösung des Willensvorganges oder der apperceptive Be wegungsimpuls'

Eenvoudiger is de indeeling die Prof. Ziehen1) geeft in zijn Leitfaden:

„Offenbar wird die Actionszeit, welche wir soeben bestimmt haben für 3. Vorgange verbraucht: erstens für die centripetale Leitung des Reizes von dem peripherischen Sinnesorgan bis zur sensorisch en Hirnrinde, zweitens für den intercentralen, in den Elementen der Hirnrinde stattfindenden Associationsvorgang, und drittens für die centrifugale Leitung von der motorischen Rindenregion bis zum Muskei".

Wel heeft men getracht, den tijd, noodig voor het geleiden van den prikkel naar den schors en terug, te bepalen (Donders, Helmholtz), en 't zou ook voor ons van beteekenis geweest zijn, deze waarden te kennen, maar de pogingen tot nu toe aangewend, zijn niet met onverdeelde instemming begroet. Veel invloed, daar toch hoogstwaarschijnlijk het geleidensvermogen van den zenuwvezel bij krankzinnigen niet veel zal verschillen van die bij normalen, zou dit niet op onze resultaten gehad hebben, daar wij steeds kleine verschillen hebben genegeerd. Overigens konden wij hiervoor van andere hulpmiddelen gebruik maken, daar een slechte geleiding van zenuwen en spieren ten gevolge zal hebben, dat de gemiddelde variatie zeer stijgt, en de schommelingen in den duur der reacties, door het op den voorgrond treden der grove oefeningen, snel verminderen. Waar deze voorkomen, hebben wij er steeds op gewezen. Van veel beteekenis was deze complicatie allerminst, zoodat men kan

]) Prof. Ziehen: Leitfaden bladzijde 231.

Sluiten