Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aannemen, dat een veranderen van den duur der reactie niet veroorzaakt wordt door veranderd geleidingsvermogen der zenuwen, die den prikkel naar de schors geleiden en de impuls voor de beweging naar de peripherie, maar uitsluitend afhankelijk is van het psycho-phvsisch proces, n.1. het overbrengen van den prikkel van uit het acustische gewaarwordingscentrum naar het motorisch schorscentrum, van waar de impuls voor de uit te voeren reageerende beweging de schors verlaat.

De proeven werden in Januari 1903 in het psychiatrisch laboratorium te Utrecht begonnen en met een kleine tusschenpauze in December 1903 in Halle a/S. gestaakt, waarna ze in den zomer van 1904 in Berlijn eindigden.

Sluiten