Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was bij deze meer samengestelde reactie van de musculaire reactie gebruik te maken. Om hiervoor 't bewijs te leveren bepaalde hij eerst den acustischen reactietijd, wanneer achtereenvolgens door de vijf vingers der rechterhand gereageerd werd. Dit onderscheid bleek zeer gering te zijn, wel reageerde de duim en pink steeds iets te' laat, en ging de beweging van den 3en vinger gepaard met een beweging van den 3en en 5en vinger, maar deze fout kon echter gemakkelijk geëlimineerd worden.

Berekend werd steeds het arithmet. gemiddelde, te voren waren echter de eerste proef, en de door den reagent als verkeerd uitgevoerde reacties, geschrapt.

Als gemiddelde waarde vond hij voor:

sensorische reactietijd .... 162 smusculaire „ .... 120 a-

Te vroege reacties werden vermeden door den prikkel met ongelijke tusschenperiode te laten volgen, foute reacties door alle nevengeruischen uit te sluiten. Bij het uitvoeren van deze proeven was niet gelet op den graad van spanning van de opmerkzaamheid. Het was voor hem alleen van gewicht, dat de sensor, reactie slechts in de richting der opmerkzaamheid van de musculaire verschilde.

Yan de reeks interessante proeven, die hij nam om zijn meening tegenover Wundt te staven, kunnen wij hier, omdat het ons te ver zou voeren, geen overzicht geven. Wie zich echter in deze atmosfeer wil bewegen, vergete niet deze interessante hoofdstukken te bestudeeren.

Götz Martius 1).

Na zich eerst gemengd te hebben in den strijd, die naar aanleiding van de onderzoekingen van Lange en Munstehberg ontstaan was, en waarin hij zich aan de zijde van Lange schaarde, geeft hij in een latere verhandeling de resultaten

!) Götz Martius, philosoph. Stud. Bd. VI.

Sluiten