Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De volgende tabel geeft de tijden weer die verkregen zijn, zonder dat een voorsignaal aan den prikkel voorafging, terwijl de reagent naar willekeur — hij kende 't onderscheid tusschen sens. en mot. reacties niet — kon reageeren.

constante tusschent\jd tusschenpauze varieerend

overa! 30 sec. van 25—120 sec.

n I A. M. n A M.

155 I 321 122 382

Seashore l) gebruikt als prikkel het geruisch van een telephoon. Het signaal („now") werd gegeven 2 — 5 sec. voor den prikkel. De reactie was steeds musculair. De gemiddelde reactietijd was voor 29 mannen 210 o- (m. V. 30), voor 27 vrouwen 230 <r (m. Y. 30). Het getal proeven, genomen met elk proefpersoon, wordt helaas niet medegedeeld.

Baldwin 2) gebruikt als stimulus een „sharp metallic click" en als instrument de chronoskop van Hipp en van d'Arsonval. In 't geheel waren 4 personen onderzocht. Baldwin splitst de musc. reactie in een kinaesthetisch motorische en in eene visueel motorische reactie. Bij de eerste denkt de proefpersoon uitsluitend aan de handbeweging en zijn oogen zijn gesloten, bij de tweede denkt de proef-persoon aan de hand en kijkt naar de hand. De resultaten blijken uit de volgende tabel:

Proefpersoon. Getal der exper. Sens. reactie. Kinaesth. mot. j vis. mot.

B 2490 178 <7 149 s- j 172 <r

S 2572 235 er 184 sr , 195 ff

F (stud.) .. 820 164 <r 202,3 <r j 205,5 7

C (stud.) .. 212 132 <r 157 ff

Verder heeft B. onderzocht, hoe de reacties verschillen in het licht en in het donker. Hij verkreeg de volgende resultaten:

1) C. A. Sbashoke, 1s99 (Univ. of Jowa Studies, in Psychology, Yol. 2, V. 64 ff.).

2) J. Mark Baldwin. Studies from the Princeton Laboratory, S. 68 ff. (ook Psvchol. Review X, 3, en New-York Med. Record, 15. 4. 1893) 1903.

Sluiten