Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

valtijd moet ongeveer gelijk zijn aan den te vinden proeftijd — maar tevens doen de contacten door hunne eigenaardige constructie de waarde van het toestel verhoogen. Yoor het geval, dat men meer dan 2 tijdstippen wil aangeven, en dus het kymographion en chronoskop niet meer voldoende zijn, heeft Wundt zich een apparaat geconstrueerd, chronograph genoemd. Dit apparaat, met zeer veel zorg samengesteld, doet wat zijn nauwkeurigheid betreft niet onder voor het kymographion, en kan als controle van andere tijdmetende instrumenten dienst doen.

Twee vormen van reacties zijn te onderscheiden: „Yollstaudige Reaction (mit Perceptie-Apperception und Willenserregung)", „Verkürzte Reaction, bei der zunachst der Process der Apperception bereits erfolgt ist., worauf dann, bei noch weiter f'ortschreitender Einübung, auch die Acte der Perception und des Bewegungsimpulses zeitlich zusammen fallen". Behalve van bovenstaande nomenclatuur wordt ook wel gesproken van sensorische en motorische reacties en neemt men als overgangsvorm, voordat de opmerkzaamheid op een bepaalde reactievorm gevestigd is, rog een natuurlijke reactie aan.

„Die Dauer der Reaction erfahrt namlich bei beiden Reactionsweisen mit steigender Einübung eine Yerkürzung, die erst nach vielen hunderten gleichartigen Versuchen ihre nicht weiter überschreitbare Grenze erreicht, zugleich vermindert sich der Zeitunterschied zwischen S. u. M. Reaction indem sich qualitativ dieser Unterschied darin immer deutlicher ausprilgt, dass die Uebergange zwischen beiden Fornien mehr u. mehr schwinden. Unter diesen Umstanden wird es nothwendig, die beiden Reactionen nach kurzer und der nach langer Einübung gesondert zu behandeln".

Het tijdsverschil der sensorische en mot. reactie bedraagt, wanneer men zich kort geoefend heelt, ±0,1 sec.; tevens geeft de gemiddelde variatie, die voor sens. reactietijd 20 <r en voor motorische 10 <r is, een middel aan de hand om te herkennen met welken vorm men te doen heeft.

De gemiddelde variatie, een kriterium voor de onderscheiding van musculaire en sensorische reactie, geeft echter geen

Sluiten