Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thee i| C o p f e i n

Eeagent ; 1 ;

Datum ^r" K. S. De I De II

c „ 11. V. 82 ll.V.82 29.XI.86 14.XI.86 20.XI.86 N°rm-R-T- 149 _169 122 183 ' 138

146 172 121 130 138

a 129 176 119 130 129

c S 143 178 127 132 134

2 '§ 158 165 130 127 124

| Z 161 173 132 131 134

'1 % 157 130 120 136

M 'Bi 166 125 134

| 11 182 125 132

® > 130 120

8 -o 131

as

136 127

Duur der || 46' | 59' | 167/ 87' 111' proeven. || | i

Bij K. bemerkt men een uitzondering op den algemeenen regel; dit moet wellicht daarin gezocht worden, dat K. dien dag reeds proeven met aether had verricht.

De werking van coffein houdt over 't algemeen wat langer aan, maar vertoont overigens de zeilde uitwerkingen.

Proeven met Paraldehyd.

Na het gebruik van paraldehyd (2 —5 gr.) wordt de reactietijd eerst bij eenige personen eenigszins verkort, daarna spoedig verlengd. Deze verlenging is echter niet van langen duur. Bij personen die neiging hebben tot vroegtijdige reactie, wordt deze meer. Zoo vindt men bij een persoon normaal geen, bij 2 gr. twee, bij 5 gr. veertien te vroege reacties, terwijl bij 2 personen deze dosis geen invloed heeft.

Nam men in plaats van ineens, de 5 gram in refracta dosi, dan ziet men:

Sluiten