Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedwongen is regelmatig te loopen, brengt de beweging over op een as. Deze staat door tusschenkomst van twee kamraderen en een meenemer in verbinding met een wijzer. De wijzer loopt in Vi0 sec. rond en geeft 1/1000 sec- aan> wat op een aangebrachte wijzerplaat is af te lezen. Een tweede wijzer is aangebracht, die eveneens langs een in 100 gelijke deelen verdeelden wijzerplaat loopt. Loopt de eerste éénmaal rond (yi0 sec.) dan beweegt de tweede wijzer Vioo deel van den wijzerplaat. Deze volbrengt dus een ronddraaiing in 10 sec. Een anker is nu aangebracht, dat, zoolang de stroom door een electromagneet gaat en dit anker aantrekt, een hefboombeweging maakt, waardoor de wijzers stilstaan; wordt 't anker daarentegen losgelaten, bij 't verbreken van den stroom, dan wordt de wijzer in het hoofduurwerk ingekoppeld en loopt mede.

Om nu den physiologischen tijd van een gehoorsindruk te bepalen, diende het volgende experiment. Terwijl een kogel op een harde onderlaag viel, veroorzaakte hij een geruisch (gehoorsindruk), en werd tegelijk de stroom geopend. De reagent drukte vervolgens, zoo gauw hij het geruisch hoorde, op den knop van een Morsesleutel, waardoor 't contact verbroken werd en de stroom weer doorging. De tijd, gedurende welke de stroom geopend is geweest, kon van den chronoskop afgelezen worden.

Donders en de Jaager1)

maakten bij hunne proeven ter bepaling van den tijd om geluidsindrukken waar te nemen, gebruik van den phonautograph, die in zijn verbeterden vorm daartoe zeer geschikt was. Als prikkel diende een toegeroepen woord, de reageerende beweging bestond eveneens in het uitspreken van een woord.

De phonautograph heeft den vorm van een paraboloid. De afgeronde top wordt door een sterk gespannen vlies afgesloten, dat door het uitspreken van een woord in trilling kan worden gebracht. Deze trillingen worden door hefboompjes op een roteerende beroette trommel overgebracht. Deze trommel wordt

') De Jaager, Dissertatie, Utrecht.

Sluiten