Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een motor (Helmholtz) in beweging werd gebracht. De omwentelingstijd kon door berekening bepaald worden. Op de schijf was een beroet stuk papier bevestigd. De knal van een electrische vonk was het teeken, dat de reageerende beweging moest uitgevoerd worden. Het ontstaan van die vonk werd op het juiste moment, door den experimentator door het trekken aan een zwevend plankje, dat een schrijfstift in beweging bracht opgeteekend; werd de indruk waargenomen, dan werd door het omgooien van een wip een stroom gesloten, waardoor een andere schrijfstift van zijn normale richting afweek. Uit den afstand der twee opgeteekende momenten en de snelheid der roteerende schijf werd de tijd berekend.

Obersteiner, door de resultaten van Exner, bij normale menschen verkregen, aangespoord en de proeven bij krankzinnigen willende herhalen, vervaardigde daarvoor in overleg met Exner een ander instrument, waarmede eveneens kleine tijden konden bepaald worden. Het bestond uit een elastische veer, die een bepaald aantal trillingen per seconde maakte. Deze trillingen werden op een met roet bedekte plaat opgeschreven. Tegelijk met het ontstaan van den prikkel, werd de veer los gelaten en begon hare trillingen te registeeren. Werd de indruk waargenomen, dan onderbrak de reageerende hand, door de veer van de beroete plaat te verwijderen, het opteekenen van de trillingen. Uit het aantal kon nu direct de reactietijd bepaald worden.

Von Kries en Auerbach

gebruikten het kymographion, een horizontaal roteerende trommel, die door een uurwerk in beweging werd gebracht. De trommel is beplakt met een papieren hulsel, waarop een walmend petroleumlampje een dun laagje roet heeft afgezet. Bij iedere omwenteling van de trommel komt een horizontale doorsnede voorbij de schrijfstift. De proeven werden zoo

J) Archiv für Psysiologie, 1877.

Sluiten