Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingedeeld, dat steeds op dezelfde doorsnede gelijksoortige werden opgeteekend, terwijl voor een nieuwe reeks steeds de trommel verschoven werd. Twee schryfstiften waren zoo aangebracht, dat ze op de draaiende trommel twee evenwijdige lijnen schreven. Deze schrijfstiften, draaibaar om een as, weken van hunne normale richting af, wanneer een stroom door een electromagneet ging. Hierdoor was men in staat het sluiten en openen van een stroom nauwkeurig te registreeren. Om onafhankelijk van de rotatiesnelheid te zijn, was een derde schrijfstift aangebracht, welks electromagneet met een chronometer in een galvanische keten was gekoppeld. Deze stift schreef nu een golvende lijn op de beroette trommel. Hierdoor was men onafhankelijk van de fouten, die het uurwerk van den kymographion aankleefden. Met dit apparaat werd zoowel de acustische- als de tactiele reactietijd bepaald. In het eerste geval ontstond door een neervallend hamertje een klokslag, en werd een galv. stroom gesloten, waardoor de eene stift in beweging kwam. Nam de reagent den indruk waar, dan bracht hij zoo snel mogelijk een hefboompje in beweging, waardoor een tweede galv. stroom gesloten werd, wat tengevolge had dat de 2de stift afweek.

Sluiten