Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het verrichten van de controle onafhankelijk van het experimenteeren, dan loopt men gevaar, dat de sterkte van den stroom door het verbruik, of door dat het element zich weer hersteld heeft, veranderd is. Deze verandering van stroomsterkte, gelegen buiten de capaciteit van den chronoskop, is weer in staat, haar invloed op den duur van de chronoskopische eenheid uit te oefenen. Dit nu voorkomt men door telkens voor en na iedere proefreeks den chronoskop met den valtijd te controleeren. Y. De hamer wordt in zijn hoogtestand gefixeerd door een electromagneet en valt, terwijl de stroom verbroken wordt met een bepaalde snelheid naar beneden. Die snelheid moet nu steeds even groot zijn. Lieten we nu altijd de stroom in ééne richting door den electromagneet gaan, dan zou dit zeker niet bereikt worden, 't Remanente magnetisme zou steeds, na iedere sluiting met grooter kracht den hamer gefixeerd houden, wat tengevolge heeft, dat de aanvangssnelheid steeds minder wordt. Daarom is in den stroom, die door den electromagneet gaat een commutator aangebracht en kan de stroom steeds een gelijken tijd in een andere richting gaan.

VI. Dan nog werd steeds er naar gestreefd, zooveel mogelijk controle-proeven te nemen, om daaruit de gevonden waarde te berekenen.

Groote contrölehamer').

De groote contrölehamer komt in vorm en inrichting volkomen overeen met den kleinen, doch is verre boven dezen te verkiezen. Niet alleen dat hij ons in staat stelde grootere tijden nauwkeurig te bepalen, maar ook door zijn eenvoudig gebruik. Het beroette papier en de stemvork zijn in de techniek en vooral bij den kleinen contrölehamer moeielijk te stellen instrumenten, vandaar dat we met vreugde hem

') L. Lange, Philos. Stud., Bd. 4.

Sluiten