Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verschil in tijd bedraagt voor een normaal individu wanneer de vinger de twee uiterste standen van den knop inneemt ± 10 <r.

II. Dan moest de beweging van den vinger geene andere zijn, dan die door den bovenarm medegedeeld werd.

Zoo was het mogelijk, dat een reagent bij de reageerende beweging alleen zijn onderarm, hand, of vinger bewoog. Tot welk resultaat dit zou voeren, leerden ons de proeven hieromtrent.

Zoo vonden wTe bij pat. v. R. wanneer we plotseling in tegenovergestelde reageerende beweging lieten uitvoeren, een verlenging der reactie van 100 a. Bij normalen zagen we in een geval de waarden, berekend naar Kraepelin, zich slechts zeei weinig verlengen, de curven echter kregen een veel grilliger gedaante. Bij anderen zagen we, hetzij de beweging geschiedde met de vingers alleen, hetzij gecombineerd met de beweging van den bovenarm, de tijden toenemen en onregelmatig worden. Deze toename was 't sterkst voor de beweging van den vinger alleen en zeer duidelijk voor de gecombineerde bewegingen, zij verdween echter weer, zoodra de reactie op de bovengenoemde wijze uitgevoerd werd.

Deze verlenging en onregelmatigheid verdwenen wel weer, wanneer de patiënt op die bepaalde manier geoefend was, maar waren toch de aanleiding, dat de eerste reeks waarnemingen niet te gebruiken waren.

III. Als paradoxe reactie heeft Prof. Ziehen die reactie bij normale personen beschreven, waarbij voor de goede beweging eerst een druk op den knop naar beneden voorkwam.

Deze paradoxe reactie zagen we nog al eens voorkomen bij Dementen en Hallucinanten. Bij de eersten uit vergeetachtigheid of door stoornis der normale sensibiliteit, terwijl bij de tweeden de intercurrente hallucinaties de oorzaak waren. Hierbij moeten de tijden aanmerkelijk verlengd zyn, daar

Sluiten