Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Offenbar giebt dieser Wert die ganze Versuchsreilie richtiger wieder als das arithmetische Mittel, welches 103,1 betragen würde. Der Centralwert würde 98Vj, der dichste Wert 99 betragen." Bij onze berekeningen hebben we slechts nu en dan deze methode toegepast, omdat ze te veel tijd eischt.

Een zeer groote toekomst schijnt ons toe te hebben het weergeven van de waarden in een graphische voorstelling. Men spaart hierdoor zeer veel tijd en heeft een beter inzicht in de verdeeling en tijden. Hoe men deze curven aanlegt is zoo veelvoudig beschreven, dat we 't niet noodig achten, het hier nogmaals mede te deelen.

Naast deze berekeningen zijn er nog tal van andere aangegeven om hetzelfde te bereiken. Hoewel niet minder nauwkeurig dan de bovenbeschreven, met uitzondering van de graphische voorstelling, als methoden zijn er toch wegens de groote praktische bezwaren weinig toegepast.

Een vraag hebben we tot nu toe steeds vermeden: In welke verhouding staat de opmerkzaamheid tot den duur van de reactie? Dat de graad van opmerkzaamheid niet steeds dezelfde is, maar afhangt van verschillende omstandigheden, is reeds vroeger uit onderzoekingen bewezen. Een andere quaestie is 't, of men deze graad van opmerkzaamheid gedurende liet experiment ook bepalen kan. Yaak neemt men aan, dat de gemiddelde variatie ons een voorstelling daarvan geeft.

Gaat men echter nauwkeurig na wat de gemiddelde variatie eigenlijk uitdrukt, dan liggen daar zeer zeker de schommelingen van de opmerkzaamheid in opgesloten.

Naast deze, het spreekt van zelf, zijn ook de andere factoren hierin vertegenwoordigd, die alhoewel niets met de opmerkzaamheid van den reagent te maken hebbende, toch den duur van de tijden doen varieeren. Hieronder verstaan we in de eerste plaats de onregelmatige werking van de instrumenten. Nu kan deze nauwkeurig worden bepaald door middel van den contrölehamer. Het verschil zou dan den graad voor de

Sluiten