Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te demente weigerde. Doch over 't algemeen was het een uitzondering.

Onze methode bestond nu daarin, dat bij de sensorische reactie, de opmerkzaamheid van den reagent werd gevestigd op den komenden prikkel en bij motorische reactie op de uit te voeren beweging, en wel zooals beneden nader uiteengezet wordt.

Ons onderzoek bepaalde zich tot de sensor.- en mot. reactie, de neutrale werd als te moeilijk beschouwd om een zuiver beeld te geven, met uitzondering van eenige gevallen, die we elders mededeelen.

De sensorische reactie.

Voordat de reagent de beweging op den prikkel uitvoerde, werd telkens door den experimentator vóór het geven van het signaal gezegd:

а. snel aftrekken,

б. goed opletten,

c. alleen luisteren naar den tik.

De motorische reactie.

Hierbij herhaalde de experimentator:

a. goed opletten,

b. snel aftrekken,

c. alleen denken aan 't aftrekken van den vinger.

De plaats.

We hebben reeds vermeld dat 't experiment bij een gedeelte van de proeven in één kamer plaats vond. Reagent, experimentator en instrumentarium waren allen in dezelfde kamer geplaatst. De methode eenigszins afwijkend van de tot nu toe gevolgde, had reeds door vroegere onderzoekingen sanctie verkregen, doch was het gewenscht om ze naast krankzinnigen ook eens op gezonden toe te passen.

Om de inwerking van verschillende invloeden op den duur der reactietijden na te gaan en door eventueele veranderingen,

Sluiten