Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 't oogvallend was het verschil voor 't arithmet. gemiddelde, ook de overige waarden stegen naar verhouding.

Normalen.

Met de personen, die zoo welwillend waren zich disponibel te stellen voor het onderzoek, hebben wij slechts ten deele de volgende experimenten volledig uitgevoerd.

Proef I.

Reagent, experimentator en instrumentarium waren in een kamer. Als voorsignaal, het teeken, dat de prikkel verwacht moest worden, diende het geruisch van den chronoskop, die telkens door een mechanicus aan den gang werd gemaakt. Wat de resultaten hier verkregen betreft, kunnen we verwijzen naar de respectievelijke tabellen.

Proef II.

De drie personen waren weer in eene kamer. Terwijl 't experiment als bij I geschiedde, werkten tevens meerdere acustische prikkels van verschillende intensiteit en qualiteit op het gehoororgaan in (de metronom, electrische klok).

Proef III.

Terwijl de proeven evenals bij I uitgevoerd werden, werd toegestaan, dat de reagent de oogen open had. Onderscheid werd gemaakt of de reagent een punt fixeerde, of willekeurig zijn blikken wendde.

Onze experimenten gaven wat proef I, II en III betreft voor personen uit tabel A bijna een negatief resultaat. Het onderscheid der S. en M. reactie verdween, een geringe verlenging van eenige <s kwam bij proef III voor. De verlenging zou, omdat ze zoo gering was, ook door andere factoren kunnen teweeggebracht zijn.

Proef IV.

Het experiment in twee van elkander volkomen gescheiden kamers. Om storenden invloed van het stadsleven uit te sluiten, werden de proeven 's avonds van 8 tot 9 uur gedaan. We mochten dan aannemen, dat invloeden van buiten uitgesloten waren en

Sluiten