Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Bepaling van den reactietijd by: A. Melancholie.

Patiënte: Hol.

Ouderdom: 64 jaar. Gehuwd.

Begin van de psychose: post primum partum.

Opgenomen in de kliniek: 1,4 1903.

Patiënte heeft zware angstaanvallen met sporadische hypochondrische waanvoorstellingen. Ze spreekt weinig, kijkt meestal angstig voor zich uit en is zeer geremd. Licht intelligentie defect.

Diagnose: Melancholia chronica.

Verloop: In 't begin periodiek, sedert eenige jaren chronisch.

Berekening v. d. : Berekening van de

geheele serie. i 1ste helft, j 2de helft.

Datum.

Tijd.

Aantal.

Musculair. Sensorieel.

Kraepelin's gemiddelde.

Fechner's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddolde.

Kraepelin's gemiddolde variatie.

i

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

I

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

24/6 1903 v.m. 11 55 8. J 1360 1281 1347 | 204 | 1290 1313 1410 i 1375

26/6 1903 v.m. 11 47 S. 599 516 656 124 513 518 703 j 800

27/6 1903 v.m. 12 30 M. , 643 677 632 65 i — — — ! —

29/6 1903 v.m. 11 60 S. : 419 409 454 : 54 1 468 478 418 j 428

1/7 1903 v.m. 1030 49 S. !j 686 645 748 119 | 685 881 675) 692

o,7 iQfiQ ,mo J 35 M- 6l5 572 704 ! 110 — — _ i _

2/7 1903 v.m. 10i« j 33 6gl 6g2 ?51 m _ _ _

, - ,-7 1Qflq v»n 10 $ 23 M. 536 475 523 68 — — — —

/ 1903 v m'12 ( 24 S. 539 475 538 ! 74 - - - -

■'0/7 100° ! v m \ 2i S- 625 587 632 :| 68 — — — I —

_0/< 1.XI.. v.m. t 22 M_ 5?2 564 58i 57 . _ __ _

98/7 1 i n m 930 $ 2S M. 604 614 575 | 58 i — ! — — j

1903 n.m. 2» , ^ . 6U 616 57- |j 56 ! _ | _ - -

oi /7 iQf,y I „ m na) <27 M. 488 523 486 90 — — — i —

31/7 1903 v.m. 113) j 2? g m 523 4?? ?2 _ _ _ _

i « ioA-3 inso * 30 M- ; 400 477 368 88 — — — —

1/8 1»., | v.m. 10°° } 30 | m 420 389 || 56 j - - - -

I. 't Is zeer waarschijnlijk dat de eerste groote waarden ontstaan door gebrek aan oefening. Van de overige series schommelen de tijden, berekend naar Kraepelin tusschen G86 en 400 c.

Het is als men de ziektegeschiedenis nagaat duidelijk dat deze schommelingen van den zwaren affectieven toestand afhankelijk zijn. Het is mogelijk, dat de laatste kleinere tijden afhankelijk zijn van een minder gedeprimeerden toestand, doch zouden ze ook het gevolg kunnen zijn van het automatisch worden van de reageerende beweging.

De absolute waarde is zeer hoog, en wel zonder twijfel ten gevolge van de algemeene remming, waarmede de pathologische affektieve toestand gepaard gaat.

Sluiten