Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Het onderscheid tusschen de S. en M. reactietijden is ook hier niet duidelijk.

III. 't FECHKER'sche en arith. gemiddelde geven geen reden tot opmerkingen.

IV. De gemiddelde variatie schommelt sterker èn absoluut genomen èn procentuaal berekend, zoodat we moeten aannemen, dat de remming en affectieve toestand meer invloed uitoefenen op de gemiddelde variatie dan op de 11.t. zelf.

V. Oefening en vermoeidheid hebben weinig invloed.

8/7 1903. Physiologische depressie.

De reactietijden berekend naar Kraepelix schommelen tusschen 198 en 137., de gemiddelde variatie tusschen 10 en 15.

Het schijnt, dat in dit geval de physiologische depressie in tegenstelling met de pathol. meer invloed op de reactietijden uitoefent, dan op de gemiddelde variatie. De invloed is echter weer na eenigen tijd verdwenen. Bij 't verlaten van de kliniek zijn de waarden normaal.

Patiënt: Wolt. .. .

Ouderdom: 37 jaar. Gehuwd. Machinist.

Begin der psychose: Aug. 1901.

Opgenomen in de kliniek: 23/6 '03.

Patiënt is steeds gedeprimeerd en heeft vaak praecordiaalangst. Denkt, dat hij zijn vrouw en kinderen ongelukkig heeft gemaakt. Waardoor? „Door den adem uit mijn mond". Slaapt 's nachts weinig, jammert veel. Geen intelligentie defect, niet vergeetachtig.

Diagnose: Melancholie.

Verloop : Stationair.

(, - ■

Berekening v. d. Berekening van de

geheele serie !j |i iste helft, j 2de helft.

Datum.

Tyd.

Aantal.

Musculaer. Sensorieel.

Kraepelin's gemiddelde.

Fecliner's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde variat ie.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

I 1 I 7 ~

24/6 1903 v.m. 10's 45 S. 182 147 204 37 177 202 186 206\ .

26/6 1903 v.m. 10 43 S. ; 128 133 143 i 23 131 144 128 142l|

29/6 1903 v.m. 10 49 S. i 167 159 164 }i 40 168 164 165 164/a

1/7 1903 v.m. 10 50 S. !; 172 155 181 |l 19 179 188 169 1741°

3,7 1903 v.m. 11 45 M. 155 154 155 28 147 135 174 181(§„

6/7 1903 v.m. 10 70 S. 172 168 173 25 166 166 175 1801*

10/7 1903 v.m. 1130 49 S. ; 196 191 209 | 46 196 205 195 213|x

13/7 1903 v.m. 10 49 S. |j 161 147 169 38 156 164 163 175/"

I. De reactietijden berekend naar Kraepelin schommelen tusschen 196 en 128 <7. De schommelingen berusten op de wisseling van den depressieven gemoedstoestand. De absolute waarde is vrij hoog.

Sluiten