Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Uit de tabel blijkt dat de eerste tijden iets grooter zijn dan de overige. Berekend naar Kraepelin schommelen de waarden tusschen 136 en 92 s\ Zoowel de schommelingen als de duur der reacties kunnen als normaal beschouwd worden.

II. Het gemiddelde van alle M. R.t. bedraagt 112 o-,

R.t. „ 109 cr.

III. t FECHNER'sche noch 't arithmet. gemiddelde geven reden tot opmerkingen.

IV. Zien we af van de eerste reeks, waarbij behalve de remming nog meerdere factoren in 't spel kunnen geweest zijn, dan schommelt de gemiddelde variatie slechts gering en is de absolute waarde niet vergroot.

Het maximum bedraagt 14 of 15 0/0.

„ minimum „ 10 „ 110/0.

A . Er bestaat slechts een geringe vermoeidheid.

Patiënt: Tim. . .

Ouderdom: 37 jaar. Gehuwd. Landbouwer.

Begin der psychose: Dec. 1902.

Opgenomen in de kliniek: 27/6 1903.

De ziekte begon met depressie, daarna is angst opgetreden. „Hij is de slechtste mensch van de wereld". Poging tot suicidium. Als hij opgenomen wordt, is de grootste angst reeds verdwenen, pat. is nog wat gedeprimeerd. Intelligentie intact, geen lichamelijke symptomen.

Diagnose: Melancholie.

Verloop: Zeer snelle genezing.

Berekening I I Berekening van de van de ,

| geheele serie, j li le helft, i 2e helft.

Datum.

Tüd.

Aantal.

Musoiilaer Sensorieel.

Kraepelin's gemiddelde.

Fuchner's gemiddelde.

Arithmetiscli gemiddolde.

Kraepelin's gem. variatio.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetiscli gemiddelde.

|

Arithmetiscli gem, variatie.

Procentuaal berekend.

I II li I

13/5 1903 n.m. 1» 50 S. UI 128 141 13 137 140 148 141 — — 17 10

l4/o 1903 n.m. 2 55 S. 155 155 151 26 165 164 142 140 — — 29 16

lo/5 1903 v.m. 10» 55 M. 140 155 135 17 150 138 135 132 — — 25 12

18/5 1903 n.m. 3» 60 S. 165 168 164 19 164 161 169 166 — — 23 12

20/5 1903 n.m. 1» 55 M. 148 155 144 18 L47 142 152 147 — — 23 12

%lJ° 1903 v-m. 9» 60 S. il 156 164 158 17 157 155 157 162 — — 23 11

22/ol903 v.m. 9» 50 S. 169 170 167 23 178 178 160 157 — — 23 13

24/5 1903 v.m. 11 50 M. 172 180 169'1 20 182 180 157 157 — — 24 12

28/5 1903 n.m. 2 120 S. 104 96 1061| 13 100 103 98 991| 1041| 115 23 13

29/5 1903 v.m. 10 \ ® 138 129 145 24 — — ~ — — — 25 18

( 30 S. j 13o 150 140 14 — — — — — — 19 10

30/5 1903 v m 8« $ 50 M' 131 134 13 136 129 132 139 — — 18 10

,m- I 50 S. 124 122 132 11 124 130 128 134 | - - 19 9

Sluiten