Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Manie.

Patiënt: Br (Holle).

Ouderdom: 40 jaar. Yenter.

Opgenomen in de kliniek, Nov. 1903.

Pat. wordt door de politie in de kliniek gebracht, omdat hij in de laatste dagen zeer luidruchtig is, de buren plaagt, 's nachts zingt en aanleiding geeft tot oploopen. In de kliniek is hij vrij kalm, spreekt wat veel en slaapt slecht, geen intelligentiedefect, niet vergeetachtig, geen lichamelijke afwijkingen.

Diagnose: Mania periodica.

Verloop: Stationair.

Berekening v. d. 1 Berekening van het geheele serie, il [Ie gedeelte.j2e gedeelte.|3e gedeelte.

j Datum.

j Tijd. Aantal.

Musculaor. Sensoriee!.

Kraepelin's gemiddelde.

Feeliner's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepelin's 1 gemiddeldo variatie.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepeiiu'8 gemiddelde. |

Arithmetisch gemiddelde. !

•23/11 1903 n m ° $ -2 M. 111,5 108,3 117,4 14,1 t — — i — — — —

Zi,u lyUd n-m' - ( 2-2 S. 122,4 110,8 122 2o|l

24/11 1903 v.m. 11 |j g l «g 1® Z Z Z Z Z Z

»,U 1«» v,,n» 1; JJW iS ,«,» 20,9 ------

26/L1 1903 v.m. n |s!: Si'ils;! !ü I

27/11 1903 'sm. 12 117; S. 105,9 99,8 112,7 14,4 102,7 105,8 106,7 99,8 108,3 118,4

I. De reactietijden berekend naar Kraepelin, wisselen tusschen 95 en 122 <r. De getallen zijn zeer klein en komen overeen met de kleinste waarden bij gezonden gevonden. Ook de schommelingen onderling komen daarmede overeen.

II. De M. Rt. is bijna steeds kleiner dan de S. Rt., ofschoon niet altijd.

III. 't FECHNER'sehe gein. is steeds iets kleiner dan't KRAEPELiN'sche. We hebben dus hier een sneller stijgen, dan dalen der curven. De intercurrente prikkels schijnen dus ook hier hun invloed uit te oefenen n.1. de reactietijden verlengen.

IV. De G. V. is over het algemeen te groot; de schommelingen zijn in verhouding sterker dan die der lt. T.

V. De reeks van 27 November laat zien, dat de vermoeidheid de overhand heeft. Deze treedt echter niet sterk op den voorgrond ze komt in het 2Je en 3^° deel der reeks voor.

Sluiten