Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berekening v. d. Berekening van de

geheele serie. I lstc helft. j 2de helft.

Datum.

Tijd.

Aantal.

Musculaer Sonsorieel.

Kraepelin's gemiddelde.

Fechner's gemiddelde.

Arithmetiscli gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde variatie.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetiscli gemiddelde.

Kraepelin's J gemiddelde.

Arithraetisch ! gemiddelde.

•27/7 1904 — 78 N 160 164 157,8 16 169 161 160 154,5

OQ/7 IQO, < 100 N 180 176.5 178,6 11 172 178,9 178 178,3

1 ~ < 58 N 176 176,5 176,2 12 — — — —

09/7 iq04 _ ^ 71 S 201 199 205,2 16 - - - —

' } 68 M 180 176,5 187 i 15 — — — —

o0/7 1 oni I 60 M 179 174 183 13,5 180 196,3 176,5 169,7

' |f 60 S 189 184 192,9 9,5 188 188 189,5 197,8

I II I li

De reactietijden berekend naar Ivraepklin schommelen tusschen 201 en 160(7. Met uitzondering van de waarden, verkregen 29/7 1904 is de schommeling zeer gering. De absolute waarden moeten echter in aanmerking genomen haar ontwikkeling, betrekkelijk groot genoemd worden.

De reden hiervoor moet gezocht worden in haar ideënvlucht, hetgeen ook duidelijk was uit hetgeen ze zoo nu en dan onder 't reageeren zeide „Ich denke wohl immer an etwas anderes".

Het gemiddeld voor alle S. II. bedraagt 195 v.

„ „ „ „ M. 11. ., 180(7.

De G. V. uitgedrukt in de absolute waarden zijn in verhouding tot de 11.t. klein, ofschoon vergeleken met normale personen zij wel wat te groot zijn. Ook de schommelingen vertoonen niets abnormaals. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat alle reacties een mot-karakter hebben. Vermoeidheid of oefening zijn niet waar te nemen.

Patiënt: Bor. . .

Ouderdom: 72 jaar. Yenter.

Begin van de psychose: Reeds in 1897 in de kliniek verpleegd.

Opgenomen in de kliniek: 26/1 1903.

Deze aanval begon met veel lezen in de couranten, pat. wist voor alles raad, ging veel naar de kerk, vertelde dat hij de waarheid kon verkondigen, beweerde zeer rijk te zijn, wilde wethouder worden. Hij sliep zeer slecht, is niet vergeetachtig, heeft geen spraakstoornis. Licht intelligentiedefect.

Diagnose: Mania periodica.

Verloop: Langzaam optreden van het vrije interval.

Sluiten