Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berekening v. d. 1 Berekening van de

geheele serie. | lgte helft. I 2<le belft.

Datum.

Tijd Aantal.

Musculaer. Sensorieel.

Kraepelin's gemiddelde.

Fechnor's gomiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde variatie.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepelin's gomiddelde.

"

Arithmetisch gemiddelde.

15/8 1903 v.m. 11 80 S. 149,!) 146,6 203 14 158 249,6 U5,7 157,1

18/8 1903 v.m 9 59 M. 129,61 126,7 134,6 8 134 135,3 128,7 133,9

19/8 1903 v.m. 860 60 S. 136 134,9! 132 8,6 134 140,5 140,2 143,7

O, Q ,nno ifLVi r 27 S. 130 128 129 10 — — — —

21/8 190-j v.m 10 ^ 2- M ig4 128 U0 8 7>5 _ _ _ _

I. Het blijkt uit de verschillende getallen der eerste reeks, dat deze voor een deel berusten op licht gebrek «aan oefening, waarom we deze. niet verder zullen bespreken. De overige waarden schommelen berekend naar Kraepelin, tusschen 136—129 c.

De absolute waarde is, in aanmerking genomen de zeer geringe ontwikkeling van den patiënt en 't geringe intelligentiedefect, zeer klein.

II. Het gemiddelde van alle

S. R. bedraagt = 135 5".

M.R. „ = 130 O-,

III. 't Fechner gem., noch 't arith. gem. geven reden tot opmerkingen.

IV. De G. Y. is normaal

Maximum 14.

Minimum 7,5.

Y. Oefening of vermoeidheid zijn niet waar te nemen.

Patiënt: Joh. de Gil . .

Ouderdom : 59 jaar. Landbouwer.

Begin van de psychose: Reeds twee maal in de kliniek verpleegd.

Opgenomen in de kliniek: 1/7, 1903.

Pat. uit steeds dezelfde rijmen en waandenkbeelden als bij zijn vorige opname. De exaltatie is zeer gering, meer treedt op den voorgrond de ideënvlucht. De slaap is zeer gering, een intelligentiedefect kan geconstateerd worden.

Diagnose: Mania periodica.

Yerloop: Langzaam correctie van de waandenkbeelden.

Sluiten