Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Patiënt: Cir ....

Ouderdom: 54 jaar. Gehuwd. Schoenmaker.

Begin der psychose: In 1890.

Opgenomen in de kliniek: In 1893.

Zoowel acustische als tactiele hallucinaties maakten het leven vau patiënt zeer onaangenaam. Daarbij had er zich in den loop der tijden een gesystematiseerd waansysteem ontwikkeld. Tengevolge der vele hallucinaties, waarvan gedurende het dagelijksch onderzoek vooral de tactiele op den voorgrond traden, was patiënt vaak zeer prikkelbaar en ontstemd. Pat. gaf steeds na het uitvoeren van de reactie aan, welke sensatie hij waargenomen had. Dit gaf ons gelegenheid de tijden onder verschillende omstandigheden verkregen, te noteeren. Zonder twijfel licht intelligentie-defect.

Diagnose: Paranoia hallucinatoria chronica.

Verloop: Stationair.

Sluiten