Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidelijk, dat de schommelingen niet kunnen veroorzaakt zijn door snelle lichamelijke of psychische uitputting, zoodat alleen de opmerkzaamheid en de affectieve toestand een rol spelen.

Patiënt: De La. . .

Ouderdom: 38 jaar. Kellner.

Begin van de psychose: 1/4 1903.

Opgenomen in de kliniek: 6/6 1903.

Sterke affectschommelingen, oogenblikken van exaltatie en depressie wisselen elkander af. Grootheidswaanideën waaruit het groote intelligentiedefect duidelijk blijkt. Sterke spraakstoornis met lichamelijke symptomen.

Diagnose: Dementia paralytica.

Verloop: Langzaam optreden van een remissie, gevolgd door paralytische aanvallen.

(Berekening Berekening van de

van de | i

ge'neele serie. , le helft. 2e helft.

Datum.

Tijd. Aantal.

Musculair. Sensorieel.

Kraepelin's gemiddelde.

Fechner's gemiddelde,

Aritlimotisch gemiddelde.

Kraepelin's gom. y&riatio.

Kraepelin's gemiddelde.

Aritlimetiscli gemiddelde.

Kraepelin's gi-middeldo. |

Arithmetisch gemiddelde.

24/61908 v.m. 10 60 I M. 1278 841,2824,7 82,2 808 824,5840,8295 rechterhand

26/6 1903 n.m. 2« 50 | S. 207,5 196,1 222,51 51,3 -211 228,4 205,3 216,61 linkerhand

29/6 1903 n.m. 4 50 j M. 405,2 326,2 435,4 159 417,6 471,51337,1 399,3 dito

1/7 1903 n.m. 2 60 j S. 251,41322,2 — 58,8 274,6 273 j259 270,9 rechterhand

2/7 1903 n.m. 3 50 S. 261,4253 — 38.3 270,2 277 255,2 266,9 linkerhand

3/7 1903 n.m. 4 60 : M. 249 208,6 — 47,7 *212,5 202,1 ;249,5 258,5 rechterhand

6/7 1903 n.m. 90 : S. 234 190.8 245,7 33,9 238,5 241,2 232,2 250,2' dito

-/7iqi,s nrr, i <5° M. 232,2 231,3 239,2 45.6 221,6 216,8 240,2 261,4 dito

'y 't 50 S. 229,6 209,3 264,2 53,2 233.1 250,9 231,3 277,4 dito

o,- ,mo nm ,15|( 50 j M. 232 1217,3 239,4 28.4 238,4:249,4 220,1 229,2 linkerhand

8/, 1903 n.m. 4»,j .Q 253,11263,2 291,7 41 252 2 Mlfi 261^ 270' dito

Q/7ionq nm \ (50 M. 199,1,219 215,7 26,8 231 .224,2 197,7 207,3., rechterhand

' if 50 S. 1218,1 219 249,4 23,1 199,9 205,9 228,2 248,7 dito

10/7 1903 nm o:M ^ |]^ 77,3 168,3,183,7 29,1 — — , — — linkerhand

iu/, tyu., n.m. & > 2_ g_ igg |168?3219,9 45,4 — i — - | — dito

13/7 1903 n.m. 3ir> 50 S. ; 234,4,242,1 230,4 20,8 1224,9 217,1 241,6 243,4 rechterhand

15/7 1903 n.m. 2»° 45 S. 1190,3 192.5.218,3 29,9 203,8 228,3 189,4 204,8 dito 16/7 1903 n.m. 3M 50 S. 172,7 166,4 178,6 21,4 182,4 207,4 153,1 149.5: linkerhand 19/7 1903 v.m. 11 30 S. 161,5 146,8,145,1 9,3 — — j — — ii linkerhand

30 S. ! 140,6137,9 161,5 10,71) — — ! — — rechterhand

22/7 1903 v.m. 12 14 M. 154,2 144,5 176,5,; 33 | — , — 1 — : — linkerhand

v.m. 12 15 i M. 158,11160 143,6 13,6 |j — ; — — — i rechterhand

23/7 1903 n.m. 4» 30 I M. 160,1:149,5'158,2 11 I _ — j — — j| dito

30 | M. .157,31160,1 [ 152,7j 8,7 [| — — — ; — || linkerhand

Voor eenige dagen een epileptiforme aanval.

19/8 1903: v.m. 9 | 22 | S. ||361,6 451 ,353 [ 103,3 || — | — | — | — || rechterhand

Onderhoud over zijn treurigen toestand, pat. wordt treurig, huilt, respiratie versneld.

7 S. 364,1 j — I 373,9| 48,4 faan vaags waarde niet meebe: eken,i rechterhand

9 | S. || 447,7 — | 441,6 — jj alles meoberekend || dito

Patiënt wordt door een onderhoud in een vroolijke stemming gebracht.

25 j S. | 307,ö I 807,5 340 95,1 | berekening hèele reeks | rechterhand

| 10 | S. 303,4 — : 282,9 43 I berekening eerste 10 waarden I ditO

21/8 19031 n.m. 3S0 45 | M. ,318,7;321,6 327 74,7 335,3 340,8,304,6 309,2 ') Remissie. Exp. Prof. Ziehex.

Sluiten