Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berekening v. d. Berekening van de geheele serie. I, 1ste helft. . 2de helft, j 3de helft.

Datum.

Tyd. Aantal.

Musculair. Sensorieel.

Kraepelin's gemiddelde.

Fechner's gemiddelde.

Arithmetiscli gemiddelde.

Kraepelin's gom. variatie.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetiscli gemiddelde.

Kracpolin's gemiddelde.

Arithmetiscli gemiddelde.

Kraepelin's | gemiddelde. |

Aritlimetisch

gemiddelde.

23/H 1903 n.m. 12» Ij g ^. 317 281 398 87 = _____ _

24.11 1903 v.m. 10- ) £ f I |JJ » |J| Z Z = Z Z Z

25/11 1QO°, vm li ^ ^ 267 221 265 37 — — — — — —

1903 v.m. 11 f 32 s ,Jse 2gl 31f) 5S _____ _

26/11 1903 vm 11 'j M.ii 2<6 280 278 ,41 — — — — — —

lJUu V-m" 11 ( 32 S. 322 I 360 327 ; 38 _ - - _ _ ; _

27/11 1903 , 105 S. jj 262 250 285 44 259 287 260 284 265 2851)

I. De reactietijden schommelen, berekend naar Kraepelix tusschen 322 en 261 er. Het is waarschijnlijk, dat deze schommelingen ontstaan, door den steeds wisselenden psychischen toestand.

Da absolute waarden zijn zeer hoog; ook hier geldt weer 't zelfde, wat we elders hebben gezegd.

II. Het gemiddelde van alle M. R. bedraagt 280 <r.

,, „ „ „ S. R. „ ' 288 c.

III. 't fechneb'sehe is nu eens grooter, dan weer kleiner dan 't Kraepel. gem., 't arithm. gem. is bijna steeds grooter. In de eerste twee reeksen is het onderscheid zeer groot. Dit wijst er op, dat de oefening nog te wenschen overliet.

IV. De gem. variatie schommelt zeer en is zeer groot.

Het maximum bedraagt 70. Het minimum 3G cr.

V. De invloed van oefening of vermoeidheid is zeer gering. Zelfs bij een lange reeks bespeurt men alleen in 't laatste gedeelte een langzaam toenemen der tijden.

H. Dementia epileptica "-).

Patiënt: Kun...

Ouderdom: + 17 jaar.

Begin van de psychose: Epil. aanvallen reeds sedert zijn 6^ jaar.

Opgenomen in de kliniek: begin 1902.

Pat. werd opgenomen in de kliniek, omdat hij zeer prikkelbaar was en aggressief tegen zijn omgeving. Zelfs trachtte hij eenmaal zijn moeder te vermoorden. Vooral in 't begin van het onderzoek was patiënt zeer suf en vergeetachtig. Het intelligentiedefect was toen ook zeer groot. Langzaam met 't afnemen der toevallen werd zijn psychische toestand wat beter.

Diagnose: Dementia epileptica.

Verloop: In den laatsten tijd waren de aanvallen zeldzaam.

1) Deze serie is in drie eelüke deelen berekend.

2) Onder deze rubriek vindt men tevens gevallen van epilepsie zonder dementie.

Sluiten