Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

III. Het Fechner'sciie-, noch arithm.-gemiddelde geven reden tot opmerkingen.

IV. De gemiddelde variatie kan in dit geval niet gebruikt worden. Helaas berekenden we hiervan het arithmetische gemiddelde.

V. In de meeste gevallen vindt men vermoeidheid. Duidelijk treedt deze te voorschijn, wanneer het interval afwisselend groot en klein wordt genomen. We vinden dus hier bij een langdurige inspanning der opmerkzaamheid, de psychische vermoeidheid toenemen.

Patiënte: Lech ... (Hallc).

Ouderdom : 21 jaar. Fabrieksmeisje.

Begin van de aanvallen: + 1900.

Opgenomen in de kliniek: 8 9 1903.

Typische epileptische aanvallen. Lichamelijk zijn geen afwijkingen te vinden. Patiënte is meer suf dan prikkelbaar. Langzaam heeft zich tegelijk met de toename der aanvallen een sterke dementie ontwikkeld.

Patiénte heeft een Flechsigkuur gehad en krijgt nu sedert 23/10 1903 Broom natrium.

Diagnose: Epilepsie met secundaire dementie.

Berekening v. d. Berekening van de

geheele serie. lste helft. ; 2de helft.

Datum.

Tijd. Aantal.

Musculair Sensorieel.

Kraepelin's gemiddelde.

Fechner's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddeldo. !

Kraepelin's gemiddelde Variatie.

Kraepelin's gemiddelde.

Arith metisch gemiddelde.

Kraepelin's gomiddelde.

Arithmetisch gemiddelde. '

- - - - - - —, -

23/10 1903 n.m. 2 60 ï S. 1 247 258 241 30 249 238 ! 248 2451)

12/11 19)8 n.m. 2 60 M. 250 218 294 98 232 250 313 338-1

13/11 1903 v.m. 11M 60 S. 269 227 287 66 281 303 j 268 272

19/111903 nm. 2^ 50 S. 340 301 348 52 352 357 325 340=5)

30/11 1903 n.m. 2=» 59 j S. 309 303 320 35 305 314 1 317 327+)

!) 6 gr. Na. Br., van morgen één toeval. -) Zoutloos dieet. 3) Gisteren 5 toevallen, nu verward, geeft geen antwoord op vragen (status epilepticus). 4)Tusschen 19 en 30 Nov. overdag één toeval. Patiënte krijgt 6-0 gr. Isa. Br., reeds sedert 19/11 1903. Toestand van daag iets verbeterd.

I. De reactietijden, berekend naar Kraepelin, schommelen tusschen

250 en 340 c. Of zonder Na. Br. de reactietijden korter

zouden zijn, is niet uit te maken.

Het is buitengesloten, dat door summatie v. d. broomwerking het algemeen toenemen van de waarden veroorzaakt is; of 't zoutloos dieet een rol gespeeld heeft, blijft zeer twijfelachtig, maar waarschijnlijk is, dat de verwardheid en sufheid de oorzaak der toename is.

Sluiten