Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Re. react"'tijden schommelen, berekend naar Kraepeliv tusschen 2o5 en 165 r. Het is waarschijnlijk, dat deze schommelingen deels veroorzaakt worden door de stemming wisselingen van den patiënt. Reden daarvoor was de depressie door de slechte levensomstandigheid van vrouw en kind, die soms zoo sterk was, dat een poging tot zelfmoord voorkwam, en toornaffecten niet zeldzaam waren. Nader komt in aanmerking de invloed van het broom. Zoo is t zeer opvallend, dat met het verminderen van de broomdosis de tijden plotseling sterk dalen (zie 19/11 '03). Daarna ziet men weer een langzaam toenemen, misschien tengevolge van een summatie van de kleinere gift.

Toevallen of abcenses hebben geen invloed op de schommeling.

De absolute waarde is vrij groot.

II. Een onderscheid tusschen sens. en mot. reactietijd is niet te bespeuren.

III. t Fechner sche, noch arithm. gemiddelde geven reden tot opmerkingen.

IV. De gem. variatie schommelt zeer, iets meer nog dan de Rt. Zeker is, dat op den dag van het sterkste brom. de gem. V. verreweg de grootste was.

Het maximum der absolute waarde bedraagt 38 t. „ minimum „ „ „ „ 13 o*.

V. De vermoeidheid is zeer gering, zelfs wanneer de reeks uit veel proeven bestaat.

Patiënt: van Roo ....

Ouderdom: 40 jaar, Boekdrukker.

Begin der aanvallen: op 20 jarigen leeftijd.

Opgenomen in de kliniek: 20/5 '03.

Patiënt lijdt aan epileptische aanvallen. Droomtoestanden komen heel vaak voor. Patiënt loopt dan weg, is agressief en zeer prikkelbfar:. . ok nu weer is patiënt geheel verward. Lichamelijk zijn geen afwijkingen te vinden. Het intelligentiedefect is duidelijk.

Diagnose: Epileptische droomtoestand.

Verloop: Langzaam keert de normale psychische toestand terug.

12

Sluiten