Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijden niet korter worden, zou niet in 't midden gebracht kunnen worden tegen den invloed van het broom, omdat zeker op dien dag het broom nog niet uit het lichaam verwijderd was.

II. Het gemiddelde van alle S. R. bedraagt <= lllir.

n » 11 1^* n ^ 106 0*.

Dit onderscheid kan als normaal beschouwd worden.

III. 't FECHNER'sehe, noch arithm. gem. geven reden tot opmerkingen.

IV. De gemiddelde variatie is ongeveer normaal. De schommelingen zijn vrij klein.

Het maximum bedraagt 12.

„ minimum „ 8.

V. Zelfs wanneer 't experiment lang duurt is nog een geringe oefening waar te nemen.

Sluiten