Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen bij de eerste experimenten vertoonen. Prof. Ziehkn heeft bij zijne bepalingen van associatietijden een dergelijk verschijnsel aangetroffen.

II. Een onderscheid in duur der sens. en inot. reactietijden valt niet te constateeren.

III. 't Arithmet. gemiddelde, noch 't FECHNER'sehe geven reden tot opmerkingen.

IV. De gemiddelde variatie vertoont niets bijzonders.

V. De invloed van oefening of vermoeidheid valt niet met zekerheid vast te stellen.

Patiënte: Puch. .. (Herlijn.)

Ouderdom: 23 jaar. Dienstmeisje.

Begin van de Neurose: in 1902.

Opgenomen in de kliniek: 20/5 1904.

Toen patiënte onderzocht werd, waren de voornaamste symptomen reeds verdwenen. Er kwamen geen accessen meer voor, de aphonie was geweken. De laatste twee dagen van het onderzoek had ze een lichte aanval van verkoudheid.

Diagnose: Hysterie.

Berekening: van de j Berekening van de

geheele serie. j l9te ^elft. I 2d9 helft.

Datum.

Tijd. Aantal.

Musculair. Sensorieel.

Kraepolin's gemiddelde.

Fechner's gemiddelde.

Aritlimetisch gemiddelde.

Gemiddelden uit curven.

Kraepelin's gemiddelde Variatie.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde.

Ariüimetisch gemiddelde.

15/7 1904 J v.m. 9 1001 T.R. 168 167 177 | — | — j 162 ' 165 | 168 I 189

Tusschen deze twee series 15 min. pauze.

— — 00 T.R. 174 ! 157 180 | — — 165 j 178 1 181 190

16/7 1904 v.m. 830 100 M.R. 171 — 169 170 — ! 166 — 174 I —!)

1/8 1904 v.m. 8 100 S.R. 219 — 222 | 200 —- 208 i 217 i 220 j 228*)

x) Niet geslapen. -i) Verkouden en zeer moe.

Sluiten