Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berekening v. d. !! j| Berekening van de geheele serie. fi lste helft. -2de helft.

. Datum.

Tijd.

Aantal.

Musculair. Sensoriecl.

Kraepelin's gemiddelde.

Fechner's

1 gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

:.j 1

Kraepelin's gemiddelde ; variatie.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch j | gomiddolde. '

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

26/6 1903 v.m. 9 — — j — — |; i

'27/6 1903 v.m. 930 50 S. 194 150 195 51 223 221 150 169 i)

29/6 1903 v.m. 9S« 48 S. 124 118 145 18 ! 129 140 122 150 1)

1/7 1903 v.m. 43 S. 117 111 120 8 121 122 113 117 1)

3/7 1903 v.m. 920 49 M. 127 121 131 11 124 129 128 132 s)

5/7 1903 v.m. 9 35 M. ; 129 123 187 13 j — — _ ; —

In de volgende serie is de vermaning met meer klem uitgesproken.

26 | M. || 134 | 128 150 ! 23 II — I — ; — | — Weer norm. vermaand.

11 | M. 162 + I 15 | _ _ | _

18/7 1903 v.m. 9Jr> ^ K'~ } 134 20 matige exaltatie, gedurende 't bezoek

t -9 S. 141 136 141 23 v»" (te ouders niet gesproken.

15/7 1903 v.m. 10 50 j S. 124 124 126 21 124 128 i°3 125

19/7 1903 v.m. 9» 18 S. ] 164 1 144 160 23 ? 'jj — _ I _ . —

— Suggestie! gevolg: tamelijk treurige gemoedsstemming.

— j — II — | 167 I - II — |j _ _ _ i _

13 S. || 195 I 200 | 258 || 83 ? || — - _ j + Suggestie! tamelijk vroolijke gemoedsstemming.

! 19 | S. || 190 189 | 196 || 28? || — | — _ -

i) Droomtoestand, niet georienteerd, verward. 2) Angstig en agressief.

Met uitzondering van 13 en 15 '7 '03 was steeds Prof. Ziehex ex perimentator.

I. De reactietijden, berekend naar Kraepelin schommelen tusschen 194 een 1 i 7 <r. Het is zeer waarschijnlijk, dat deze schommelingen alleen afhankelijk zijn van de labiliteit der stemming gedurende den droomtoestand.

De absolute waarde is in de meeste gevallen gering.

II. Het onderscheid in duur tusschen de S. en M. reactietijden is niet aanwezig.

III. Het FECHNEE'sehe gemiddelde is meestal kleiner, het arithmetische steeds grooter. Het is duidelijk, dat ook hier de abnormale psychische toestand de absolute waarden verlengt.

IV. De gemiddelde variatie is vrij groot en schommelt nog al sterk. De abnormale groote waarden in de eerste serie verkregen, zijn waarschijnlijk afhankelijk van de psychische emoties tengevolge van een andere omgeving. Het blijkt dat de gem. variatie meer verandert onder invloed van den droomtoestand dan de reactietijden.

V. Vermoeidheid of oefening valt niet te constateeren.

VI. De overige proeven komen elders ter sprake.

Sluiten