Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Patiënt: VAN D....

»

Ouderdom: 31 jaar. Gehuwd. Veehandelaar.

Begin der Neurose: Januari 1903.

Opgenomen in de kliniek: 4/11 1903.

Toen patiënt werd opgenomen in de kliniek waren de voornaamste symptomen: agrypnie, zware dyspeptisclie verschijnselen, en een drukkend gevoel in het hoofd; daarbij kwam een lichte algemeene vermoeidheid. De dwanggedachten betroffen uitsluitend zijn vrouw; steeds kwamen dezelfde gedachten terug. „Ik had nooit met deze vrouw moeten trouwen, zij behandelt mijn kinderen niet goed". (Pat. was voor de tweede maal gehuwd). Gedurende het onderzoek verdwenen langzamerhand de neurasthenische klachten en de dwangvoorstellingen.

Diagnose: Neurasthenie met dwangvoorstellingen.

Berekening v. d. Berekening van de

geheele serie, jj iste helft, j 2de helft.

Datum.

T«d.

Aantal.

Musculair. Sensorieel.

Kraepelin's gemiddelde.

Fecliner's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde variatie.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

16/7 1903 vm 9 * 39 M- 128 120 127 I 22 139 I 120 117

' iJUd -m' a / 39 S. 116 102 123 : 15 117 129 | 116 117

*0/7 1903 n m < 29 M- 143 129 162 31

/ lyUd m' I 30 S. 145 126 161 24

°3/7 1903 n m l30 ^ 20 s- 138 114 147 8 ,interv- voorsign. en pr. | sec.

j ' ' (20 S. | 124 126 125 : 7 „ ,, „ „ 1 „

IS S. | 129 126 127 7 „ „ „ „ IJ „

24/7 1903 v.m. 9 j 20 M- I 120 112 128 i 10 » " » » | '

( 20 M. | 116 112 127 |9 „ „ „ „ 1 „

20 M. | 121 112 130 7 „ „ „ „ BJ „

03/7 1903 nm o 30 S. 126 124 132 16

ion n.m. rf || 3Q M u3 n4 113 g

27/7 1803 vm 1010 $ 39 ^2 m ®

löud v-m' 1U } 30 S. 112 113 116 7

00/7 iqriQ n m 5 25 M. 115 118 119 6 j

190d n,m- 5 || 25 S. 111 111 121 6 ||

I. De reactietijden, berekend naar Kraepelin, schommelen tusschen 145 en lllo-. De eerste groote waarden kunnen ontstaan zijn

door de angstaanvallen en dwanggedachten; dat hier gebrek aan oefening invloed zou uitgeoefend hebben is uitgesloten.

De kleinste tijden vallen samen met de genezing.

De absolute waarden zijn zeer klein.

II. Een onderscheid tusschen de sens. en mot. reactietijden is niet. constant. Het is waarschijnlijk, dat dit in 't begin verhinderd werd door psychische afwijkingen, terwijl in den laatsten tijd het automatisme op den voorgrond trad.

Sluiten