Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jjj piet FECHNER'sche en arithmetische gemiddelde verschillen in ' 't algemeen weinig van het KBAEPELiN'sche. Het geringe verschil tusschen de twee laatste maakt de bovenvermelde veronderstelling zeer waarschijnlijk. Een uitzondering maakt de serie van 20/7 03. Het geheele complex van getallen pleit er niet voor dat deze serie onder invloed van de angstaffecten of dwangvoorstellingen ontstaan zijn.

IV. De schommelingen der gemiddelde variaties zijn in 't begin nog al «root en nemen plotseling sterk af. We zien ook weer hier, dat" de invloed van de pathologische affecten grooter is op de bemiddelde variatie dan op den duur der reactie.

° De laatste waarden zijn zeer klein. Gaan we de tabellen na, dan is 't niet twijfelachtig, dat genezing zich 't eerst aankondigt dour het verminderen der absolute waarden van de reactietijden, (lat daarentegen de definitieve genezing 't best zich weerspiegelt in de gemiddelde variatie.

Y. Voor zoover we kunnen nagaan, schijnen oefening, noch vermoeidheid eenigen invloed te hebben.

Sluiten