Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De doctorandi geven als gemiddelde waarde ceteris paribus voor hunne opmerkzaamheid bij 't uitvoeren van musc. reacties 8.

„ sensor, reacties 9.

De andere tot een minderen trap van ontwikkeling behoorende geven een gemiddelde waarde voor hunne opmerkzaamheid bij 't uitvoeren

van musc. reacties 11.

„ sensor, reacties 13.

Een beteren maatstaf hoopten we te vinden, als we de gemiddelde variatie procentsgewijs uitdrukten, doch ook dit stelde ons teleur, zelfs kregen we niet, zooals voor de bovenstaande methode, een massaal onderscheid.

Voor de doctorandi vinden we een gemiddelde opmerkzaamheid voor de mot. reactie = 8 %.

„ „ sensor, reactie = 8 %.

, Yoor de reagenten uit tabel B vinden we een gemiddelde opmerkzaamheid

voor de musc. reacties 7,5 %.

„ „ sensor, reacties 7,5 °/0.

Bij een vluchtig overzicht der tabellen blijkt duidelijk, dat noch de procentsgewijze berekening, noch de Kraepelin'sche berekening een absolute maatstaf is voor de opmerkzaamheid van het individu-, daarenboven blijkt echter eveneens, dat de procentsgewijze berekening geen maatstaf is voor de gemiddelde opmerkzaamheid van eene bepaalde groep menschen; beter weergegeven vinden we dat door de gemiddelde variatie berekend naar de absolute waarde volgens Kraepelin.

Was het aanleggen van curven ons reeds te hulp gekomen bij de bepaling der reactietijden zelf, ook voor de opmerkzaamheid van een bepaald persoon gedurende 't experiment scheen ze ons toe van niet minder belang zijn. Richten we onze opmerkzaamheid op het uitvoeren van eene bepaalde beweging, dan zullen naarmate de opmerkzaamheid meer geconcentreerd is, de absolute waarden, die den duur der reageerende bewegingen

Sluiten