Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Curve (serie 27/7 1904).

Curve (serie 28/7 1904.

Curve (28/7 1904, na 10 min. pauze).

c. Eknoia.

Onze patiënten Scha., en Van Dong., waren de eenige, die we voor deze groep ziekten onderzochten. Daarvan was Van Dong., geen zuiver geval, omdat er een tamelijke graad van imbecilliteit bestond, waaruit de groote waarden, die verkregen werden, grootendeels moeten verklaard woiden. De groote schommelingen der gem. variatie wijzen er op, dat 'we met een individu te doen hebben, waarbij de opmerkzaamheid zeer wisselend was. De affectieve toestand, die weinig was uitgesproken, kan deze groote waarden niet alleen verklaren, ei moet

Sluiten