Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangekondigd door een grooter worden der tijden, die hun maximum bereikten gedurende de acustische hallucinatie, terwijl na het verdwijnen de tijden weer tot de norma terugkeerden.

Op 24/4 1903 vinden we in een reeks:

331, 375, 428, 841, 531, foute reactie, 399 321, enz. AR1)

Hieruit zou men kunnen concludeeren, dat de psyche voordat een hallucinatie tot stand kwam in een prikkelingstoestand moest verkeeren van bepaalde intensiteit, dat, zoolang dit maximum niet bereikt was, nog geen gehoorshallucinatie tot stand kwam, maar de minste toename deze zou kunnen veroorzaken. We dienen ons dus het centrale zenuwstelsel van een gehoorshallucinant zoo voor te stellen, dat deze in een bepaalden, 't zij tijdelijken, 't zij voortdurenden prikkelingstoestand verkeert, dat deze toestand golvingen vertoont waarvan de hoogste punten hallucinaties kunnen verwekken. Van welken aard deze abnormale prikkelingstoestand moet zijn, en welke verschillende modeficaties deze moeten kunnen ondergaan en waar ze gelocaliseerd moeten zijn om deze meening voor alle gevallen pasklaar te maken, meenen wij hier niet verder te moeten bespreken.

e. Hebephrenie.

Meermalen hebben wij getracht van den katatonischen vorm der Hebephrenie den duur der reactie te bepalen. Telkens mislukte het ons vrijwel; wel kregen we eenige waarden waaraan we echter, omdat de serie hoogstens uit 10 reacties bestond, geen waarde kunnen hechten. Behalve dat deze zeer groot waren, verschilden ze onderling zeer sterk in duur.

In twee gevallen treedt zeer sterk 't negativisme op den voorgrond. Bij één, patiënt Wieg... bleek, dat de graad van negativisme zeer sterk den duur van de reactie verlengde,

T) AH = Acustische hallucinatie.

Sluiten