Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Invloed van de verschillende psychopathische toestanden op den duur van den eenvoudigen reactietijd.

Onder de groep der psychische functies, die den raensch als homo sapiens de eminente plaats in de reeks der levende wezens doen innemen, moeten in de eerste plaats de affecten genoemd worden. Eerst hierdoor ondergaat de geest die veredeling, die sinds jaren en eeuwen door de dichters bezongen werd.

Ofschoon het hier de plaats niet is, om ons met de verschillende theorieën, die in den loop der jaren ieder op hunne beurt minder of meer de aandacht hebben getrokken, bezig te houden, zoo meen ik toch in enkele woorden die te moeten mededeelen, welke gedurende het tijdperk der experimenteele psychologie zijn verdedigd geworden. De eenvoudigste zeker is die, welke de affecten verdeelt in lust en onlust. Hierbij wordt verondersteld, dat iedere voorstelling is verbonden met een der twee qualiteiten. dat echter dit lust en onlustgevoel wat hun quantiteit en het verbonden zijn aan een bepaalde voorstelling, veranderingen kunnen ondergaan. Volgens eene andere theorie, die door Prof. Ziehen ') verdedigd wordt, wordt eveneens van lust en onlust gesproken. Deze kent echter zoowel aan het lust- als onlustgevoel verschillende qualiteiten en intensiteiten toe. Prof. Ziehen spreekt dan ook van een positieven en een negatieven gevoelstoon.

Een zeer gecompliceerde voorstelling van het wezen der affecten geeft ons Wundt in zijn „Grundzüge der physiolo-

x) Leitfaden der physiologischen Psychologie.

Sluiten