Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE WERKING VAN ELECTROLYTEN. OP KOLLOIDALE ZILVEROPLOSSINGEN

en over het

PROCES DER COAGULATIE.

PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van den (jraad van

DOCTOR IN DE SCHEIKUNDE

aan de Rijks-Universiteit te Leiden,

oij geza(; van den rector-magnificus Dr. J. VAN LEEUWEN Jr.,

Hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte,

voor de faculteit der Wis- en Natuurkunde te verdedigen OP VRIJDAG 24 MAART 1905,

des namiddags te 4 uren,

door

HERMAN WIJBE WOUDSTRA,

geboren te groningen.

Zalt-Bommel. — H. J. van de Garde & Co.

Sluiten