Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seerde haar vervolgens gedurende 2 a 3 weken in een Kiihne'schen dialyseerslang.

Al spoedig kon ik in het dialysaat, ammoniak met Nessler'sreagens aantoonen. Na eenige dagen was de kleur van het dialysaat geel, wat het vermoeden deed ontstaan, dat sporen zilververbindingen door den dialyseerslang waren heengegaan.

Om dit te onderzoeken, dampte ik een liter van het dialysaat in en verkreeg een grauw, zwakglanzend residu, dat in salpeterzuur opgelost, met zoutzuur een weinig chloorzilver gaf. Dat de hoeveelheid der zilververbindingen in het dialysaat gering was, bleek ook hieruit, dat als het zonder indampen, met salpeterzuur gekookt werd, de kleur wel verdween, maar met zoutzuur geen neerslag gaf.

De dialysatorinhoud werd steeds donkerder en sterker opaliseerend; alnaargelang van de concentratie van de vloeistof vóór de dialyse, verkreeg ik een lichteren of een donkerder sol. Bij doorvallend licht waren de geconcentreerde roodbruin, de verdunde geelbruin. Bij opvallend licht vertoonden ze donkerbruine tot zwarte tinten, soms met een groenachtigen weerschijn.

Door een druppel bariumnitraatoplossing ontstond in zoo'n sol een zwart praecipitaat. Bij schudden pakte dit samen tot grootere stukjes; de vloeistof werd volkomen helder en kon gemakkelijk gedecanteerd of gefiltreerd worden. Steeds vertoonde zoo'n filtraat met Nessler'sreagens eene zwakke ammoniakreactie.

De bestendigheid dezer kolloidale zilveroplossingen was veel grooter dan van die volgens Lea's methode bereid; zeer verdunde bleven maandenlang goed; meer geconcentreerde hielden zich slechts een maand onveranderd. Na langeren tijd scheidde zich echter zilver af; een deel zette zich af op den bodem der flesch, een ander deel bleef zweven, waardoor de oplossing tegen het licht gehouden troebel scheen. Bij koken bleven de verdunde sols onveranderd, de meer geconcentreerde lieten hun zilver vallen. Alkohol en suikeroplossing oefenden geene onmiddellijke werking uit. Wel werd na een paar dagen door alkohol het zilver neer-

Sluiten