Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de valentie van het anion. In verband met het vorige is dan ook het feit duidelijk, dat het alleen electrolyten zijn, die de bekende, snelle coaguleerende werking uitoefenen.

Hardy onderzocht n.1. de sols van kiezelzuur, eiwit, ijzeroxyde, goud en eene suspensie van mastix. De sols van kiezelzuur en goud zijn electro-negatief, evenzoo de zwak alkalische eiwitsol en de suspensie van mastix; de sol van ijzeroxyd en de zwak azijnzure eiwitsol daarentegen zijn clectr o-positief.

Tabel XX.

Ijzeroxydsol electro-positief.

t — 10°; 1 gr. mol. in 100.000 cc.

Direct coagulatie door Green werking.

A1,(S04)„ CuCl,

CuS04 Ca(N();>),

MgS04 NaCl ~

K4SÜ4 BaCl2

Na.,S04

Goudsol 14 dagen gedialyseerd.

Zwak zuur electro-negatief.

t = 1(5"; 1 gr. mol. in 200.000 cc.

Direct omslag Geen verande-

in blauw door ring door

Al,(SOJ, NaCl

CuS04 Na,S04

CuCla K,S04

Cd(NO,)t MgS04 BaCl,

Sol van SiOj electro-negatief.

Conc. der gebruikte zoutoplossingen: 1 mol. op 120.000 cc.

t - 16°-

Directe coagulatie na 10 minuten 2 uur. 24 uur. Geen werking, bij: bij:

A12(S04)3 CuS04 MgS04 Iv,S04 NaCl

CuClj Na^SO,

Cd(N0.,)a BaCl.

Sluiten