Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eiwitsol met spooralkali electro-negatief'. t = 16°; concentratie fier oplossingen 1 inol. op 80.000 cc. Directe coagulatie Na zacht verwarmen Geen werking bij: bij: bij: A1,(S04), MgS04 Na„S04

Cd(No,), BaCl, K,S04

CuS04 CaCl, NaCl

CuCl,

Eiwitsol met spoor azijnzuur electro-positief'.

t en concentratie als boven.

Direct coagulatie Geen coagulatie

bij: bij:

Al,(So4)3 CuCl,

CuS04 Cd(No,),

K,S04 BaCl,

Na,So4 NaCl

MgS04

Mastixsuspensie, gedialyseerd, electro-negatief. t = 16°; 1 gr. mol. in 50.000 cc.

Direct coagulatie Geen coagulatie

bij: bij: A1,(S04), K,SO4

CuS04 Na,S04

CuCl, NaCl

Cd(NoJ,

MgSo4 BaCl,

Uit zijne bepalingen, die in Tabel XX zijn^vereenigd, ziet men het volgende: bij den sol van SiO, oefent het driewaardige aluminiumion eene veel sterkere werking uit, dan de tweewaardige Cu, Cd, Ba en Mg ionen.; deze laatste werken weer sterker, dan de eenwaardige K en Na ionen. Tevens ziet men, dat, bij de coagulatie van dezen electronegatieven sol, de aard der negatieve ionen van weinig invloed is.

Bij den electro-positieven sol van het ijzeroxyde is dit

Sluiten