Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze opvatting geldt natuurlijk alleen voor sols, zooals die van sulfuren, metalen enz., maar niet voor sols van kiezelzuur gelatine en andere dezer soort. Bij deze treden de hiervoor beschreven verschijnselen geheel op den achtergrond en zooals reeds vroeger gezegd, zal men hier meer aan werkingen van capillairen aard moeten denken, hene nadere voorstelling dezer capillaire werking te ontwikkelen is voor het oogenblik nog onmogelijk, daar het proefondervindelijk onderzoek dezer sols nog op verre na niet volr doende is gevorderd.

Sluiten