Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT.

Als resultaat van de voorgaande beschouwingen stellen wij:

DE IURE CONSTITUTO.

Een zelfstandig pouvoir de commander komt, behalve krachtens de artt. 187 en 188 al. 2 (?) Gem. Wet en de Wet van 23 Mei 1899, Stbl. no. 128, houdende bepalingen ter uitvoering van art. 187 G.W., der politie niet toe.

Art. -4 G.W. geeft aan vreemdelingen een aanspraak op gelijke bescherming als door den Nederlander genoten wordt. Een verdere strekking heeft dit artikel niet.

De staat is verplicht de rechten der burgers te verdedigen, sinds de wet hun eigenrichting ontzegt.

Het K.B. van 17 Dec. 1851, Stbl. no. l(i(> (artt. 1 en 5), j° K.B. van 11 Nov. 1856, Stbl. no. 114 (art, 3), beslist hoegenaamd niets omtrent de rechtmatigheid van het optreden der politie. Het rechtmatige van haar optreden wordt bepaald:

I. door de rechten, welker handhaving haar als taak is opgedragen. En wel:

a. door private rechten, die zij, bij gebreke van uitdrukkelijke wettelijke voorschriften, moet geacht worden te kunnen handhaven zonder voorafgaand vonnis alleen

Sluiten