Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen van een verzoekschrift tot invrijheidstelling, ingediend namens een door de Rechtbank van rechtsvervolging ontslagene, doch nog niet vanwege den Procureur-Generaal gedagvaarde, ten opzichte van wien de Officier van Justitie, gebruik makende van zijne, hem bij art. 128 al. 2 W. v. Sv. gegeven, bevoegdheid, de uitvoering van het door de Rechtbank gegeven bevel tot invrijheidstelling had opgeschort.

XIX.

Ons tarief van invoerrechten is een beschermend tarief.

XX.

De lichamen, bedoeld bij art. 30 der Woningwet, behooren in den regel voor hunne woningen een huurprijs te vragen, die overeenstemt met den huurprijs, welke wordt betaald ter plaatse, waar zij ter verbetering van de volkshuisvesting werken, voor het soort van woningen, welke zij te huur aanbieden.

Sluiten