Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Differentiaal-meetkundige eigenschappen van stralenstelsels.

froefsoxirxft

TBR VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

Doctor in de Wis- en Natuurkunde

AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS

Dr. J. VAN LEEUWEN Jr.,

HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE,

VOOU DE FACULTEIT DEK WIS- EN NATUURKUNDE TE VERDEDIGEN

op Dinsdag 18 April 1905, des namiddags te 4 uren,

DOOlt

ALBERTUS LODEWIJK ZAALBERG,

UEUOREN TE AAKLANDEltVEEX.

■•ofcfcSo-"

LEIDEN ,

S. C. VAX DOESBURG!I.

1905.

Sluiten