Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat:

YiZ-ZiY „ ZdX-XdZ XdY-YdX da 1 d°

Nu is echter:

dZ ylX— L/jtf — — L

} M du A V du *v /

dZ y * Y L / N-- Af

iüT- ?w ~~ A \ ?M

en hieruit:

r^_2dy = -^j(]W^-L^)<l« +

waarbij A de positieve wortel is.

Tot deze vergelijkingen kan men op de volgende manier

geraken. Men heeft:

^s=0cD2Ir°'

waaruit volgt:

x Y JL .«4-

ÏTJZ—dZdY - dZ dX_dX<*Z_ vcyY_yY*A dU ?V du dV du dv du dv du cv du < V

Verder kan men steeds stellen:

'S = U+'S+C5 *£ = **+»£+c£

*g- rg = A*+B%+c%

waarin A, B en C nog onbekend zijn.

Sluiten