Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P,= <£=p . . . ■ (lï)

waarin P, hoofdparoMeter wordt genoemd.

Onder do regel vlakken, gevormd door stralen van een stelsel, komen twee stelsels ontwikkelbare oppervlakken voor. Ten einde deze te bepalen kan men zeggen, dat, als de straal:

I = x -)- A X y = >i~\- A Y £= zA Z .... (I) een ontwikkclbaar oppervlak doorloopt, op eiken straal een punt moet kunnen gevonden worden, in 't welk die straal de keerlijn van liet ontwikkclbaar oppervlak aanraakt. \ oor eene verplaatsing langs die keerlijn moet dus:

d>i d£ .. n

i = Y=-z "■''"•of:

dx + AdX+XdA dy + Ad F+ YdA _ dz + A d Z+ ZdA I ~ Y Z

Door van ieder dier verhoudingen dA af te trekken, gaan ze over in:

dx + AdX _ dij+AdY_ dz + Ad Z X ~ Y Z

*X

Door teller en noemer van de eerste breuk met , van

de tweede met — en van de derde met — en vervolgens du ™

inotf--' — en— te vermenigvuldigen en gebruik te maken

dv dv

^ v ^ y

van de betrekkingen 2 X — = 0 en 2 X r- = 0, volgen ° du dv

hieruit de volgende twee formules:

(e A L) du -j- (A-!- A Al) dv = 0 ) (18) (/" + A M) du -f (gf + A N) dv = 0 )' ' ' '

Sluiten