Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder hebben we de betrekkingen:

l)c richtingscosinussen A', 1, Z van den beschouwden straal van het stelsel zijn nu:

h _ r-V Y=rLi£....(49)

1/(V+V)

enz.

Noemen we weer, als boven, de abscis, die we op dien straal, vanaf het punt (x, + hu au enz.) moeten afzetten, om een punt van het normaaloppervlak te bereiken, p, dan vinden we hier:

dp = — 2 SX dxt -\- X d (huau)

Voeren we voor X, Y en Z de waarden (49) in, dan volgt, na eenigc herleiding:

, du r h±_ i h

P ^ (V +VH C M ?M

^ it rv v <U', ?«ul _ __ dv Cr„ + hu _

~~C~ W du v (ftM a + rv«) L

Kjv to,

~~C J

Maar uit au ^ = 0 volgt:

^ 7tT — ~~ M tuTv011 '?v ?v ~ u W '

Sluiten