Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

QaRct ...

Vervangt men hierin .1 sin «— P Qa door ^Cr 1

de berekening der fundamentaalgrootheden van de eerste orde bleek reeds de gelijkheid dezer beide uitdrukkingen),

P Iï

verder P door A 81" a — en merkt °P' dat' W1J] f

Qa AL a

de hoek is tusschen het osculatievlak der kromme (a) in

't punt (u, ») en het raakvlak van 't oppervlak in dat punt,

n _ ((l de hoek zal zijn tusschen de normaal van 't oppervlak en de hoofdnormaal der kromme (a), waaruit volgt: ha = lia sin <p ha = racosy

dan gaat de laatst gevonden vorm voor -jj- over in.

p++i,«..+£| 1 11 ~~ AC) AC ha Ou) Q„I>a

en evenzoo:

J) ' tt<p . I\' ) QiQaBa . . *Qa \ Aha 8in a

# = + ,aBa | ....(57)

O. (.* , J*«| Ck«m "I

= ,57, + %) -ACkT ~ IA 5» i 1

^ _ fe g.') M _ L iin. + £) ^

11 AC\ AC htt ( 3«M QaBcc

Hieruit laat zich nu dadelijk eene uitdrukking afleiden voor de totale kromming in een punt (u, t') van het tweede brandoppervlak S2. Daartoe hebben wij slechts in de bekende formule voor die kromming, n.1.

r - D* D* ~ D"

~ II*

Sluiten