Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bovengcvonden waarden voor de fundamenteele grootheden der eerste en tweede orde, behoorende bij het oppervlak S2, te substitueercn. Stellen wij nu ter vereenvoudiging:

'±+2iL-<, )

Su + AC->' lv + AC-1 /

\ . (08)

0 Qce Pee \

A cos cc -)—— ïtil C sin a -f- j

dan gaan de voor die grootheden gevonden vormen over in:

, , 'Yoa'V „ , , CVft.'V 1

t -ffl, + C2 ha' — H- A*C*ha*

I< _ ml m2 + A2L2hai

1),' Pi QaRa , .1 ha sin a

H~~V ACh +m1 QaBa

a ' ) ... . (59)

D' Qi9aRa , Ahasin «

nT=p-AVK+m'-;jr-

1\ Qg »« _ Chaco*a ~ 'l A C ha m-1 qu Ra

ü3' _ ViJaRa_ Cha008 a 11 ^ A C ha " qu Ha

Met behulp hiervan heeft men nu dadelijk:

Qct Ra

11* — EG — F8 = (Q1 ro, - 1\ m*)' A.t C2 h,

en:

D' D>'~ = (o,- f, «,)(»^ + P~T)

Sluiten