Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1), IK' - »2 Pt'— J« R" A* C- A', sin 1+*** £** \Dtm, \

H 1 hn n«

En op dezelfde wijze zal men vinden.

D2D3'-D3Dt = _ e» h\ cosa-Cha™a\D2m2-DamJ

[{ ' hn Qana

„ ƒ? Ahr, sin « i

D_a Pi' — Dj Jh'_ = ^ C°Kt cos«+ —p— l

H ha -"« I

„ « Ch„ cos «

D. D.'-DtD.' = 0 e« c» Kt«»«

jy 1 h(l nu I

Heeft men nu een stralenstelsel, gevormd door de raaklijnen aan de krommen («) op het oppervlak S,, zoodanig,

dat de asymptotische lijnen op de beide focaaloppervlakken iS cn S2 overeenstemmen, dan moet.

Dt _ D2 _ X>8 ,

d\~d2 n,'

Doch daaruit volgt, gelet op de twee eerste der bovenstaande

formules» wijl nu DtDt—D2Dl en D2D3 — 32 beide nul zijn:

yl2(> Q^JiaIi1 \ Cp cos« + sin« j =

ha

= ^ j m2 (CDt cos « + AD2 sin «) -

(>« Ra '

- m, (OD2 eos« -f AD3 sin«) j.

Of, wijl

OD, cos« + AD2 sin« = AC. Pt,

CD, cosce + AD3 sin« = AC. Qx is:

+ A, -in. _ = -,^-Tr

0, *, — f, •», Sa -ia ' ' '

Sluiten