Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl «, a', a"; 6, b\ Ij"', c, c', c"; en rt achtereenvolgens voorstellen de richtingscosinussen van raaklijn, hoofdnormaal en binormaal, benevens den kromte- en den torsiestraal in een punt («) der kromme l\ t.

Evenzoo drukken

x — i/ = v>2(y) z = V »(f)

de coördinaten van een punt Pder kromme /v, uit in functie van een parameter t', waarvoor wij weder aannemen de lengte van den boog der kromme 1\\, afgerekend van een vast punt dier kromme, terwijl a,, a i , at ; i>i, bx , bi'i Ci, Ci', Ci", ?2 en r2 voor deze kromme eene dergelijke beteekenis hebben als de analoge grootheden voor A\. l)e coördinaten van het punt 3/l( midden van li1 P2i zijn.

x — ^ .'/ — 9 \'Pi (") + ^2 (")}

- = i (») 4" ^3

waaruit volgt, dat het punt 3/ een translatieoppervlak doorloopt, dat ontstaan kan gedacht worden door een kromme, ilie congruent is met de kromme:

x — ,t f i (m) ü = 9 ^2~ 2

eene translatiebeweging te geven, waarbij één en dus elk harer punten eene kromme doorloopt, congruent met de kromme:

x — 0 (f) y — 2 ^'2 2 ^

en omgekeerd. Verder zijn de richtingscosinussen der snijlijn van de osculatievlakken der krommen /\', en 1\,_ in de willekeurige punten Px en

Sluiten